Адрес офис и производствена база:
5800 Плевен, Източна индустриална зона - район "Балканстрой",

ул. "Източна" №10,

Работно време:

От понеделник до петък - от 8:00 до 17:00 часа
Извън работно време - при предварителна уговорка с клиента

Управител - инж. Светослав Гецов
тел: 0878 12 12 22
e-mail: s.getsov@slaveia.bg

Проектант - Богдан Гецов
тел: 0878 12 12 13
e-mail: bog_dan@abv.bg

Проектант - инж. Камен Гецов
тел. 0878 12 12 21
e-mail: k.getsov@slaveia.bg

Ако имате желание да ни посетите, моля обадете се предварително, за да бъдем сигурни, че ще имаме възможност да Ви обърнем необходимото внимание.