"СЛАВЕЯ" ООД предоставя на своите клиенти възможността да се запознаят с мебелите още преди да е започнало производството им. Това се постига с помощта на създаването на 3D компютърен проект, който подпомага клиента при вземането на решения относно подредбата, цветовете и дизайна на мебелите. След запознаването с него лесно могат да се направят необходимите корекции, така че да се избегне каквото и да е несъвпадение между желанията и крайния резултат.