Същността на индивидуалния подход на "СЛАВЕЯ" ООД при производството на мебели не позволява определянето на цена преди запознаването с желанията и нуждите на клиента.

Когато те бъдат установени, служител на фирмата изготвя проект и в кратък срок запознава клиента с него. Той, от своя страна, може да го одобри изцяло или да въведе промени.

След като са взети под внимание всички подробности относно конфигурацията на мебелите, материалите и аксесоарите, клиентът получава крайната цена под формата на ОФЕРТА със спесификация.