Фирмата е създадена през 1990 г. като ЕТ „Гецов 59“ от инж. Светослав Богданов Гецов и инж. Петя Русева Гецова с основен предмет на дейност производството на нестандартно мебелно обзавеждане.
През 1998 г. двамата собственици регистрират "СЛАВЕЯ" ООД ( рег. в ПОС с фд 564 / 1998 ), като дружеството придобива изцяло предприятието на ЕТ „Гецов 59“, запазвайки предмета на дейност и изградения през годините стил и имидж на надежден производител на мебели с високо качество.

Днес “СЛАВЕЯ” ООД не само е запазила наследените позиции, но и разширява възможностите си, с което постига все по-голямата удовлетвореност на своите клиенти. Специализацията в изработването на мебели единствено по индивидуален проект, както и използването на висококачествени материали и най-модерните технологии, води до постигането на високо ниво както на техническото изпълнение, така и по отношение на обслужването.

"СЛАВЕЯ" ООД разполага със собствена новопостроена производствена база в промишлената зона на гр. Плевен, изпълнена съгласно одобрени проекти и отговаряща на всички санитарно-хигиенични изисквания. Осигурени са отлични условия за труд и отдих на персонала. Технологичното оборудване позволява както производство на единични мебели с разнообразни модели, така и серийно производство с високо качество.

В "СЛАВЕЯ" ООД работят висококвалифицирани работници с дълъг стаж във фирмата. Ниското текучество на кадри е предпоставка за тясна специализация и за създаването на добър колектив, което спомага реализирането на политиката на фирмата за поддържане на високо качество в производството и обслужването.

DSC04944.JPG

DSC03986.JPG

DSC03925.JPG